Info: info@belsele.be http://www.belsele.be

Wat, Wie en Waarom van www.Belsele.be

Beste Belselenaren, groot of klein, man of vrouw, jong of minder jong,

Wij rekenen op jouw inbreng om van dit nieuw communicatiekanaal een waardevol instrument te maken. En dit in de eerste plaats ten dienste van alle Belselenaren en alle mensen die met de gemeenschap Belsele in contact komen. Dit zowel voor maatschappelijke als voor professionele contacten. Alle verenigingen, organisaties, zelfstandigen en ondernemingen van Belsele worden dan ook uitgenodigd om hun activiteiten, diensten of produkten langs dit kanaal op het Internet voor te stellen.
Deze webstek kan snel het Belsele kruispunt van het Wereld-Wijd-Web worden en kan ook dé idëale toegangspoort tot digitaal bereikbaar Belsele vormen.
Verneem je graag iets meer over onze ideeën over of over onze plannen met Belsele.be of heb je vragen of wil je jouw suggesties of commentaar kwijt, klik dan op één van de onderlijnde woorden en stuur ons een e-mail.
Stany de Bleser